Mượn liên thư viện

Mượn liên thư viện (MLTV) là một dịch vụ cho mượn sách, tài liệu giữa các thư viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng tài liệu của độc giả. Dịch vụ MLTV sẽ được áp dụng trong Hệ thống thư viện ĐHQG - HCM bắt đầu từ năm học 2013-2014
Phạm vi:
- Tất cả thư viện thành viên thuộc Hệ thống thư viện ĐHQG - HCM
- Sinh viên, giảng viên, cán bộ và Học viên sau đại học của các trường, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQG - HCM.
Quy định:
- Cho mượn: những tài liệu được mượn về theo qui định của từng thư viện
- Không cho mượn: những tài liệu đọc tại chỗ theo qui định của từng thư viện
- Mượn tối đa: 3 cuốn/ 1 lần mượn / 14 ngày
- Gia hạn: 1 lần / 7 ngày
- Thời gian đáp ứng yêu cầu từ 1 - 3 ngày (ngày làm việc)
Xử lý vi phạm:
- Trễ hạn: 2000đ / cuốn / ngày
- Mất tài liệu:
     + Mua lại đúng loại tài liệu + 100.000đ xử lý kỹ thuật / cuốn
     + Hoặc đền theo giá bìa + 100.000đ xử lý kỹ thuật / cuốn
- Hư hỏng: người mượn phải đền tiền theo mức độ hư hỏng do thư viện cho mượn đánh giá.


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 713,409

60,491