Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép trong công bố khoa học

Dịch vụ Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép các sản phẩm khoa học là dịch vụ kiểm tra và phát hiện tỷ lệ tương đồng trong công bố khoa học giữa sản phẩm được kiểm tra với các sản phẩm khoa học đã công bố trước đó bằng công cụ chuyên nghiệp đã được trường đại học Kinh tế - Luật mua quyền truy cập và sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chống đạo văn Turnitin

1. Hướng dẫn Turnitin dành cho Giảng viên

2. Hướng dẫn cài đặt không lưu bài nộp trên Turnitin

Thông tin liên hệ:

Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức

Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6424

Email: referencelib@uel.edu.vn