THƯ VIỆN

 
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Back To Top

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3 7244 555 - 6421  | Email: thuvien@uel.edu.vn    |  FB:  facebook.com/uel.lib