Không gian & Tiện ích

Không gian & Tiện ích (Spaces &Facilities)

Thư viện được thiết kế và cung cấp các khu vực chức năng đa dạng như Không gian cho các dịch vụ gồm các quầy thông tin, khu vực máy tính, các điểm truy cập nhanh, các trạm in ấn, scan, photo đa chức năng, trạm mượn-trả sách tự động; Phòng Research & Development, Không gian học yên tĩnh; không gian thảo luận nhóm, Không gian giao lưu học tập chung.

UEL Library được trang bị các thiết bị quản lý tự động theo công nghệ RFID gồm: Hệ thống máy mượn – trả sách tự động; Cổng an ninh; Hệ thống kiểm soát ra vào, máy in đa chức năng và nhiều giải pháp công nghệ hàng đầu hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên thông tin được Nhà trường trang bị tại Thư viện.

Định hướng đến năm 2025, Thư viện thông minh UEL sẽ tích hợp thành công công nghệ 4.0 vào thư viện. Sự kết hợp bao gồm các chuỗi:

  • Quản lý thông minh; 
  • Dịch vụ học thuật và sản phẩm điện tử/ sản phẩm số;
  • Môi trường mở và thân thiện;
  • Kích thích sự tự học, tự nghiên cứu;
  • Được giám sát và tiết kiệm năng lượng.

Tất cả nhằm giúp cho người sử dụng chủ động hơn trong nghiên cứu, tự học, và công nghệ hóa công tác quản lý Thư viện, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Hình không gian ba tầng, máy mượn trả (Theo sổ tay thư viện)