Câu hỏi thường gặp

 Là SV, tôi có phải làm thẻ thư viện không?

Không. Bạn sử dụng thẻ Sinh viên (thẻ từ) do Trường cấp để mượn tài liệu và sử dụng các tiện ích khác tại Thư viện.

 

 Thẻ Sinh viên của tôi bị hỏng (Thẻ bị gãy, hình và thông tin cá nhân không rõ,…)
Tôi có được mượn sách không?

Bạn phải liên hệ phòng Đào tạo để được cấp thẻ mới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ nhận thẻ, - Bạn sẽ sử dụng "Giấy chứng nhận sinh SV" để đọc, mượn sách (Lưu ý: giấy chứng nhận SV phải có hình được đóng dấu giáp lai và có chữ ký xác nhận của trưởng Phòng đào tạo).