Mượn tài liệu

1. GING VIÊN, CÁN B VIÊN CHC TRƯNG

Mượn sách tối đa 30 ngày, số lượng mượn tối đa 05 bản sách tiếng Anh và 05 bản sách tiếng Việt.

Đối với loại hình tài liệu: Từ điển, Luận văn thạc sỹ, Luận án tiến sỹ, Báo-tạp chí số ra trong ngày hoặc kỳ mới nhất, niên giám thống kê, đề tài nghiên cứu khoa học tham khảo tại phòng đọc hoặc mượn trong ngày.

2. GING VIÊN THNH GING, HC VIÊN SAU ĐI HC, SINH VIÊN BNG 2, SONG BNG, VA LÀM VA HC VÀ LIÊN THÔNG

Loi tài liu

Hình thc mưn

Điu kin mưn

 1. Sách

 

Đọc tại chỗ

 

Mượn về nhà

Miễn phí

 

Đóng thế chân gấp 03 lần giá trị tài liệu

 1. Từ điển
 2. Khóa luận tốt nghiệp
 3. Luận văn thạc sỹ
 4. Luận án tiến sỹ
 5. Niên giám thống kê
 6. Đề tài NCKH, kỷ yếu, hội thảo
 7. Báo, tạp chí

 

 

 

Đọc tại chỗ

Miễn phí

 

3. SINH VIÊN LP CHƯƠNG TRÌNH CHUN

Tài liu mưn v nhà

S lưng bn mưn ti đa/ln

Thi gian mưn/ln

Quyn gia hn

 1. Sách việt văn
 2. Sách ngoại văn
 3. Báo, tạp chí những số ra của kỳ trước

05

02

02

20 ngày

05 ngày

05 ngày

10 ngày/1lần

05 ngày/1lần

Không gia hạn

Tài liu không mưn v nhà

 

 

 

 1. Từ điển
 2. Khóa luận tốt nghiệp
 3. Luận văn thạc sỹ
 4. Luận án tiến sỹ
 5. Niên giám thống kê
 6. Đề tài NCKH, kỷ yếu, hội thảo
 7. Báo, tạp chí số ra trong ngày hoặc kỳ  mới nhất

01

03

02

01

01

02

01

 

 

 

 

4. SINH VIÊN LP CHT LƯNG CAO VÀ C NHÂN TÀI NĂNG

- Giáo trình tương ứng môn học: được mượn theo lịch của học kỳ (lớp cử nhân tài năng chỉ áp dụng cho những môn học tài năng)

- Thời gian: 1 học kỳ (không được gia hạn)

- Ghi chú: Sinh viên trả sách về thư viện chậm nhất là sau khi thi hết môn 01 tuần.

Các loi tài liu tham kho khác áp dng theo lp chương trình chun.

5. NGƯI DÙNG TIN TRONG KHI ĐI HC QUC GIA TP.HCM

Áp dng chính sách mưn liên thư vin

6. NGƯI DÙNG TIN KHÁC

Chỉ phục vụ đọc tại chỗ nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có giấy giới thiệu của cơ quan

- Có đề tài nghiên cứu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Xuất trình giấy tờ tùy thân để cán bộ thư viện kiểm tra, đối chiếu

- Phải tuân thủ các nội quy, quy định và hướng dẫn của cán bộ thư viện.
LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 677,437

57,562