Cấp quyền truy cập Cơ sở dữ liệu

CSDL Thư viện trường Đại học Kinh tế - Luật đã và đang cấp quyền truy cập các CSDL điện tử trong toàn hệ thống thư viện ĐHQG HCM, đặc biệt với Thư viện Trung tâm ĐHQG HCM.
Để sử dụng được nguồn tài nguyên dưới đây, cần phải đăng ký mở tài khoản trước khi sử dụng.

Hướng dẫn mở tài khoản: có thể thực hiện một trong các cách sau đây

+ Tải file đính kèm trên trang website của thư viện Trường, điền đầy đủ thông tin, gửi bản scan đến email: thuvien@uel.edu.vn 

+ Hoặc Nhận phiếu đăng ký tại Thư viện trường ĐH Kinh tế - Luật, điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký sau đó gửi về Thư viện, địa chỉ: B.001, Tầng G toà nhà B2, trường ĐH Kinh tế - Luật, KP3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, ĐT: 028.37244555 – 6421; Email: Error! Hyperlink reference not valid.

Hướng dẫn đăng nhập CSDL: Truy cập link