Hỗ trợ nghiên cứu

Thư viện Trường đại học Kinh tế-Luật sẽ hỗ trợ:

  • Thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu cho cá nhân hoặc tổ chức;
  • Thực hiện cung cấp bài báo, sách do Thư viện Trường mua quyền truy cập, các bài báo khoa học, các chuyên đề khoa học, tài liệu trong các bộ sưu tập do thư viện xây dựng;
  • Thực hiện tìm kiếm thông tin, tài liệu bản in/điện tử từ các thư viện trong và ngoài hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM, các nguồn uy tín, có chất lượng;
  • Thực hiện các khoá tập huấn theo yêu cầu của các đơn vị: Kỹ năng khai thác thông tin, trích dẫn tài tiệu, lập và quản lý danh mục tài liệu tham khảo,...
  • Hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm tư liệu, thông tin để hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, các bài báo cáo, luận án, luận văn, tiểu luận, bài tập, chuyên đề.

Thông tin liên hệ: Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức

Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6424

Email: referencelib@uel.edu.vn