Nội quy chung

I. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Giảng viên, chuyên viên, cán bộ công chức, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đang công tác, học tập tại trường ĐH Kinh tế - Luật, các trường, viện và Trung tâm trực thuộc ĐHQG TP.HCM.

II. THỜI GIAN PHỤC VỤ

Giờ làm việc:     7h30 – 17h00    |     Thứ hai – thứ sáu

     8h00 – 16h00    |     Thứ bảy

Chủ nhật và ngày lễ không phục vụ.

 III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG THƯ VIỆN

1. Phải xuất trình thẻ khi vào thư viện, mượn tài liệu hoặc khi cán bộ yêu cầu.

2. Không cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác.

3. Gửi túi sách đúng nơi qui định.

4. Không sử dụng điện thoại di động.

5. Không mang thức ăn, vật dụng dễ gây cháy nổ vào thư viện.

6. Đi nhẹ, nói khẽ, tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.

7. Tự bảo quản tài sản cá nhân.

8. Không tự ý di chuyển vật dụng trong thư viện.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA VIÊN CHỨC THƯ VIỆN

1. Đeo thẻ viên chức trong thời gian làm việc theo quy định.

2. Chấp hành giờ giấc làm việc, đảm bảo vệ sinh nơi được phân công phụ trách.

3. Khi làm việc, phải thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn nghiệp vụ.

4. Tạo điều kiện tốt nhất để bạn đọc sử dụng thư viện đạt hiệu quả cao.

5. Có tác phong, thái độ ứng xử văn minh lịch sự với bạn đọc.

6. Có thái độ tôn trọng, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.

7. Giữ gìn, bảo quản tài sản của Nhà trường.

8. Thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường và pháp luật.

V. CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN

1. Đọc tại chỗ.

2. Mượn về nhà.

3. Đăng ký đặt trước tài liệu.

4. Mượn liên Thư viện Trong hệ thống ĐHQG TP HCM.

5. Tìm và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

6. Hỏi – đáp thông tin.

7. Hướng dẫn sử dụng CSDL, tìm kiếm và chọn lọc tài liệu nâng cao.

8. Mạng không dây miễn phí.

9. Sử dụng máy tính có kết nối internet miễn phí.

10. Photocopy, in ấn, scan, ép nhựa, dịch thuật.