Xử lý vi phạm

Hình thức vi phạm

Cách xử lý

Ghi chú

1. Trả trễ hạn

2. Làm hư hỏng hoặc mất tài liệu

Nộp phạt 2.000đ/ngày/tài liệu

Mua lại tài liệu bị mất cho Thư viện + Đóng phí xử lý nghiệp vụ 50.000đ/tài liệu

 

Nếu không mua lại đúng tài liệu bị mất cho Thư viện, đóng phí gấp 02 lần giá trị tài liệu đó.LIÊN KẾT

 

Tổng truy cập: 1,338,159