Thông báo nhận thẻ Thư viện Hệ thống ĐHQG.HCM & phản hồi thông tin sai sót trên thẻ

Thân gửi các bạn sinh viên yêu quý,

Hiện tại thẻ thư viện dùng chung cho hệ thống thư viện các trường thành viên ĐHQG.HCM đã có từ lâu tại thư viện UEL tầng G nhưng nhiều lớp chưa đến nhận thẻ.

Nay thư viện có 2 yêu cầu sau:
  1. Đề nghị ban cán sự các lớp khóa 20 chưa nhận thẻ nhanh chóng đến thư viện tầng G làm thủ tục nhận thẻ. Thời hạn cuối cùng nhận thẻ trước ngày 06.01.2021
  2. Sinh viên đã nhận thẻ nếu có bất kỳ thông tin bị sai sót trên thẻ vui lòng phản hồi thông tin tại Đây. Thời hạn cuối cùng phản hồi trước ngày 10.01.2021.
Sau thời hạn trên mọi thắc mắc đều không được giải quyết.

Trân trọng./.


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 740,373

58,739