Thông báo tạm ngưng phục vụ Tầng 1 tòa nhà B2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

  Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tầng 1 tòa nhà B2 (các tầng khác vẫn hoạt động bình thường), cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 4 ngày 23/12/2020
   Lý do: Hội nghị công đoàn hành chính 5

Thứ 5 ngày 24 tháng 12 năm 2020 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020    LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 740,376

58,742