Thông báo tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen A.808

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen như sau:

Thời gian:Chiều thứ 4 ngày 9/10 đến hết thứ 5 ngày 10/10/2019

Lý do: Hội nghị nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trẻ và người học sau đại học Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 2019

                                                                                     LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 677,588

57,713