Thông báo tạm ngưng phục vụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

  Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng giao dịch mượn, trả tài liệu tại quầy phục vụ tầng G nhà B2, cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 6 ngày 02/10/2020
   Lý do: Phục vụ đón tân sinh viên.

Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2020 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020    LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 701,537

67,919