Nội quy sử dụng phòng đọc

  •  Gửi túi xách đúng nơi qui định.
  •  Không sử dụng điện thoại di động.
  •  Không mang thức ăn, vật dụng dễ gây cháy nổ vào thư viện.
  •  Đi nhẹ, nói khẽ, tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.
  •  Tự bảo quản tài sản cá nhân.
  •  Không tự ý di chuyển vật dụng trong thư viện.