Phòng đọc Thư viện

Phòng đọc Hoa sen:

Quầy phuc vụ bạn đọc

Khu vực học nhóm của sinh viên


Quầy sách kỷ niệm

Phòng đọc A809:

Kho sách của CLC, CNTN


Khu vực đọc sách yên tĩnh

Luận văn thạc sỷ


Khóa luận tốt nghiệp


Sách tiếng anh chuyên ngành

Phòng đọc A205:

Quầy phục vụ


Khu vực tự hoc sinh viên


Quầy báo, tạp chí


Tủ sách mới


Tủ báo, tạp chí mới


Kho giáo trình và sách tham khảo


Kho giáo trình và sách tham khảo


Máy tính dành cho sinh viên tra cứu, học tập
Hình ảnh: Thư viện KT - L