Sách in

Thư viện hiện có khoảng 35.000 bản sách in bao gồm: sách giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài (tiếng Anh). Tài liệu chuyên sâu các chuyên ngành đào tạo như:
- Kinh tế
- Kinh tế đối ngoại
- Kinh tế và quản lý công
- Tài chính - ngân hàng
- Kế toán - kiểm toán
- Hệ thống thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Kinh doanh quốc tế
- Marketing
- Thương mại điện tử
- Luật kinh tế
- Luật thương mại quốc tế
- Luật dân sự
- Luật tài chính, ngân hàng, chứng khoán
Ngoài ra thư viện còn có các loại tài liệu tham khảo về kỹ năng mềm, toán học, ngoại ngữ, văn học - nghệ thuật,...
Tải danh mục các loại sách in theo đường link bên dưới:
Danh mục Giáo trình
Danh mục Reference
Danh mục Sách chuyên khảo
Danh mục Sách tham khảo