CSDL Trường Đại học Kinh tế Luật

Thư viện phục vụ các CSDL bao gồm tạp chí điện tử, sách điện tử và cả phần mềm phát hiện tính trùng lặp trong văn bản để hỗ trợ sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh được tiếp cận với thông tin và sử dụng thông tin một cách hiệu quả nhất. Các CSDL mà thư viện sở hữu:

CSDL pháp luật trực tuyến HeinOnline

Thư viện pháp luật

Phần mềm phát hiện tính trùng lặp văn bản:

Phần mềm kiểm tra tính trùng lắp của văn bản Turnitin

Phần mềm kiểm tra tính trùng lắp của văn bản Ithenticate

1.Đối tượng áp dụng:

Cán bộ giảng viên và viên chức của UEL;

Sinh viên UEL;

Nghiên cứu sinh tại UEL.

2. Hướng dẫn truy cập

Bước 1: Nhấp vào đường link hoặc logo CSDL mà bạn muốn truy cập.

Bước 2: Xem giới thiệu và hướng dẫn của thư viện về các bước chi tiết để tìm kiếm tài liệu tại CSDL đó.

Bước 3: Nhấp vào đường link chính dẫn đến CSDL và bắt đầu tìm kiếm.

Lưu ý: Truy cập CSDL trong hệ thống mạng nội bộ của Nhà trường (mạng LAN)

Thông tin liên hệ: Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức

Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6424

Email: referencelib@uel.edu.vn