CSDL chia sẻ dùng chung VNEUs

CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection

CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kính tế: Emerald e-Journals Collection 

Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks Collection 

Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks Collection 

Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế Elsevier eBooks Collection 

1.Đối tượng áp dụng:

Cán bộ giảng viên và viên chức của UEL;

Sinh viên UEL;

Nghiên cứu sinh tại UEL.

2. Hướng dẫn truy cập

Bước 1: Nhấp vào đường link hoặc logo CSDL mà bạn muốn truy cập.

Bước 2: Xem giới thiệu và hướng dẫn của thư viện về các bước chi tiết để tìm kiếm tài liệu tại CSDL đó.

Bước 3: Nhấp vào đường link chính dẫn đến CSDL và bắt đầu tìm kiếm.

Lưu ý: Truy cập CSDL trong hệ thống mạng nội bộ của Nhà trường (mạng LAN)

Thông tin liên hệ: Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức

Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6424

Email: referencelib@uel.edu.vn