Hội nghị Giao ban cán bộ chủ chốt Quý II năm 2020

Ngày 7.05.2020, Trường Đi hc Kinh tế - Lut đã t chc Hi ngh Giao ban cán bộ chủ chốt Quý II năm 2020 nhm tng kết li nhng kết qu đã đt được ca Trường trong Quý I và đ ra hot đng cho Quý II. 

Chương trình của Hội nghị gồm các nội dung: Báo cáo tình hình nhà trường từ 02/02/2020 đến nay; Công tác chuẩn bịhọc tập trung và Bộ Chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19; Tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới UEL20; Báo cáo về tiến độ và kế hoạch KTL.B2; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường.

Dựa trên tình hình thực tế trong quá trình phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xây dựng một số tiêu chí cho việc tuyên dương đột xuất các tập thể, cá nhân có tính đại diện cho nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có đóng góp ở 03 hoạt động chính: (1) hoạt động chung của Trường; (2) hỗ trợ KTX ĐHQG-HCM trong việc huy động truyền thông chuẩn bị khu cách ly tập trung và (3) các đơn vị hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc giảng dạy trực tuyến. Do đó, Hội nghị đã tiến hành đề xuất khen thưởng các đơn vị cá nhân tham gia tích cực các hoạt động phòng chống Covid-19.

Đồng thời tại Hội nghị cán bộ chủ chốt đã thực hiện trao đổi, thảo luận về các hoạt động trong quý II của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt quý II/2020

ThS Hoàng Ngọc Hiếu - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày báo cáo tình hình Nhà trường từ 02/20 đến nay


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao khent hưởng đến các tập thể và cá nhân cón đóng góp tích cực trong cscs hoạt động của UEL giai đoạn phòng, chống Covid-19.

TS Phạm Quốc Thuần trao khen thưởng cho các cá nhân đã có đóng góp tích cực hỗ trợ KTX ĐHQG-HCM chuẩn bị khu cách ly tập trung trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao khen thưởng tập thể tích cực tham gia giảng dạy trực tuyến đạt hiệu quả trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 cho Khoa Kinh tế đối ngoại và Toán Kinh tế.


PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Công tác chuẩn bị học tập trung và Bộ Chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19.


PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày về tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới UEL20


TS Trần Thanh Long - Trưởng Phòng Cơ sở vật chất báo cáo về tiến độ và kế hoạch KTL.B2


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng trình bày công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường
                    
                                                                                                                                        Nguồn: CCA


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 701,512

67,894