Hội đồng Trường kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 10/02/2023, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra kỳ họp Hội đồng Trường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm trao đổi và thông qua nhiều nội dung quan trọng. 

 

Kỳ họp có sự tham dự của PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, các thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường. 

 

PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc 

 

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Trường tập trung báo cáo và thảo luận các vấn đề: 1) Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Trường 2) Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của Hội đồng Trường; 3) Dự thảo Đề án tuyển sinh đại học năm 2023; 4) Dự thảo Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2023; 5) Báo cáo tình hình tài chính 2022 và phương hướng 2023. 

 

Lãnh đạo các đơn vị trình bày báo cáo

 

Các ý kiến thảo luận, đóng góp tại kỳ họp chủ yếu tập trung vào vấn đề: chú trọng phát triển khoa học công nghệ, tăng số lượng bài báo quốc tế trong danh mục Wos/Scopus, tăng cường đóng góp cộng đồng thông qua tư vấn kinh tế - xã hội cho các cơ quan, địa phương; thu hút và đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phục vụ các hoạt động của nhà trường trong quá trình tự chủ; các phương án tuyển sinh và học phí năm 2023.

 

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, thành viên Hội đồng Trường đóng góp ý kiến về phát triển

khoa học công nghệ và phương thức tuyển sinh chương trình song bằng quốc tế 

 

GS.TS  Nguyễn Thị Cành - Thành viên Hội đồng Trường đóng góp ý kiến về việc nâng cao chất lượng các chính sách

tài chính nhằm phát triển đội ngũ nhân sự

 

ThS Vũ Anh Khoa - Thành viên Hội đồng Trường đóng góp ý kiến về học phí của các chương trình đào tạo đại học

 

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Trường đã hoàn thiện cơ cấu nhân sự với các thành viên mới: PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, ThS Lợi Minh Thanh - Trưởng phòng Tài chính, CN. Bùi Hoàng Mol - Bí thư Đoàn Trường. Đồng thời, Hội đồng Trường đã bầu PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng giữ chức vụ Phó Chủ tịch, ThS Võ Văn Trọng - Trưởng phòng Hành chính giữ chức vụ Thư ký. Về phía Ban giám sát Hội đồng Trường, PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp giữ chức vụ Trưởng ban, TS Nguyễn Hoàng Dũng - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Đào tạo là thành viên. 

 

PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trao biểu trưng cảm ơn những đóng góp của

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Hiệu trưởng trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

 

PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trao biểu trưng cảm ơn ThS Hà Thanh Minh -

Nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng trường thôi tham gia Hội đồng Trường 

 

PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trường và ThS Võ Văn Trọng - Trưởng phòng Hành chính được bầu giữ chức vụ Thư ký. 

 

PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng các thành viên mới

của Hội đồng Trường và Ban Giám sát Hội đồng Trường

 

Phát biểu kết luận kỳ họp, PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch hội đồng Trường đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên và cho biết Hội đồng Trường sẽ tiếp tục bàn bạc, thảo luận trong thời gian tới. Thay mặt Hội đồng trường, PGS.TS Lê Tuấn Lộc đã thông qua nghị quyết Hội đồng Trường kỳ họp thứ 10.

 

Các thành viên Hội đồng Trường biểu quyết thông qua nội dung tại kỳ họp

 

Một số hình ảnh khác tại kỳ họp:

 

 

Nguồn bài, hình ảnh: Phòng Truyền thông