Truy cập CSDL điện tử

Thư viện trường Đại học Kinh tế - Luật đã và đang cấp quyền truy cập các CSDL điện tử thuộc hệ thống thư viện ĐHQG HCM và 
của Trường đại học Kinh tế - Luật.
Để sử dụng nguồn tài nguyên, cần phải đăng ký mở tài khoản

1. Hướng dẫn mở tài khoản:
+ Tải file đính kèm tại đây, điền đầy đủ thông tin, gửi bản scan đến email: thuvien@uel.edu.vn hoặc  nộp trực tiếp tại Phòng D&R tầng 1 tòa nhà B2, Trường ĐH Kinh tế  - Luật, 669 Quốc lộ 1, KP3, P.Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

ĐT: 028.37244555 – 6424; Email: thuvien@uel.edu.vn


2. Hướng dẫn sử dụng:

- Hướng dẫn đăng nhập thư viện điện tử UEL & VNU

Tuân thủ quy định truy cập tài liệu điện tử

Thay đổi mật khẩu truy cập các Cơ sở dữ liệu