Dịch vụ xuất bản, phát hành & dịch thuật

Xuất bản

 • Tổ chức Hội dồng thẩm định;
 • Thực hiện hồ sơ xin giấy phép xuất bản;
 • Tổ chức in sách và xuất bản

  Thông tin liên hệ:

 • Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức
 • Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6426
 • Email: banctgt@uel.edu.vn

  Phát hành

  Thư viện cung cấp dịch vụ phát hành giáo trình phục vụ các môn học do các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các giảng viên, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực của Trường biên soạn, biên dịch và xuất bản. Các sách giáo trình bao gồm các lĩnh vực Kinh tế - Luật và quản lý.

  Địa điểm: Thư viện, Tầng G, tòa nhà KTL B2

  Thông tin liên hệ:

 • Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức
 • Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6422
 • Email: thuvien@uel.edu.vn

  Dịch thuật

 • Hỗ trợ các vấn đề về bản quyền
 • Tư vấn và tổ chức dịch thuật
 • Kiểm tra và chỉnh sửa bản thảo
 • Thực hiện quy trình xuất bản

  Thông tin liên hệ:

 • Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức
 • Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6423
 • Email: thuvien@uel.edu.vn