Kỷ niệm 149 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2019)

Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.V. I. Lênin (1870 - 1924)

Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk). Vơlađimia Ilich Lênin tên thật là Vơlađimia Ilich Ulianôp (Vladimir Ilyich Ulianov), các bí danh đã dùng là V. Ilin, K. Tulin, Karpov và những bí danh khác.

Ngày 21 tháng Tư năm 1924, V. I. Lênin qua đời ở làng Gorki, gần thủ đô Mátxcơva. Thi hài được lưu giữ trong lăng Lênin trên Quảng trường Đỏ, Mátxcơva cho tới nay. Tại nước Nga hiện nay, tên của ông được đặt cho 1 tỉnh của Nga (tỉnh Lêningrat (Leningrad), nằm sát cố đô Xanh Pêtecbua (Saint Petersburg), nơi Lênin lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười; thành phố quê hương của Lênin thì được đặt tên là Ulianôp (Ulyanovsk) để tưởng nhớ ông (Lênin có họ là Ulianôp).

Thông tin thêm về tiểu sử của V.I.Lênin

Di sản Lênin trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta

Lênin với sự nghiệp chính trị cao cả của mình trong buổi bình minh của chủ nghĩa xã hội, với trí tuệ uyên bác của nhà tư tưởng thiên tài, qua di sản 9.000 tác phẩm mà ông để lại cho đời đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá về lập trường quan điểm, về nguyên tắc tính đảng, về tầm tư duy chiến lược và về đạo đức trong sáng cộng sản chủ nghĩa. 


Kỷ niệm 149 năm ngày sinh của Lênin vĩ đại (22/4/1870 - 22/4/2019), chúng ta nghĩ tới di sản mà ông để lại cho hậu thế. Đó là di sản của bậc vĩ nhân thiên tài, người đã truyền bá, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào nước Nga, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 20 của thế kỷ XX.


Những ngày tháng 4, giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ hướng tới kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I. Lênin, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và toàn thể nhân loại cần lao trên thế giới - Lênin đã kế tục một cách xuất sắc sự nghiệp cách mạng và khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen; đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành hiện thực, được đánh dấu bằng sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới - Nhà nước Xô Viết năm 1917.

 

V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25/5/1919

 

Những tư tưởng của V.I.Lênin có giá trị trường tồn và vị trí đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới. V.I. Lênin đã góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác, đưa chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực sinh động qua thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành. Chiến thắng Cách mạng Tháng Mười Nga là động lực, là tấm gương để các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Lịch sử thế giới ghi nhận tên tuổi và sự nghiệp của V.I.Lênin luôn gắn liền với cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người từ đầu thế kỷ XX. Cho đến nay, tên tuổi của V.I.Lênin vẫn sống mãi và nền tảng của lý luận Mác - Lênin đã được loài người tiến bộ, yêu hòa bình tiếp thu và vận dụng vào điều kiện thực tiễn của cách mạng mỗi nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao về V.I. Lênin: lãnh tụ thiên tài, người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác-Ăngghen. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 gắn liền với những sáng tạo trong lý luận và chỉ đạo thực tiễn của V.I. Lê-nin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu cái tinh thần của chủ nghĩa Lê-nin và vận dụng sáng tạo trong cách mạng Việt Nam. Một trong những bài học lớn về sự thành công của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam là bài học kiên định lập trường, vận dụng sáng tạo lý luận và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX tạo tiền đề cho phát triển vững chắc trong thế kỷ XXI.Kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I Lênin cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Kinh tế - Luật nâng cao nhận thức về Đảng; về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Chúng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo vào đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.


Nguồn: tổng hợp


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 568,351

39,472