Thông báo tạm ngưng phục vụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

  Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 6 ngày 03/01/2020
   Lý do: Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019.

Thứ 2 ngày 6 tháng 01 năm 2020 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ phòng A.205 hoặc qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2020                                                                                    

 

                                                  

 LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 682,728

62,853