Thông báo mượn tài liệu về tết

Thông báo mượn tài liệu về tết

Đối với tài liệu mượn trước ngày 06/1 và chưa đến hạn trả nếu sinh viên có nhu cầu gia hạn qua tết vui lòng gửi email về địa chỉ thuvien@uel.edu.vn theo cú pháp: Mã số sinh viên_gia hạn tài liệu

Mọi trường hợp gửi email sai cú pháp hoặc tài liệu đã quá hạn sẽ không được giải quyết.

Trân trọng thông báo./.LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 682,768

62,893