Thông báo tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen

Thư viện xin thông báo lịch tạm ngưng phục vụ tại phòng học Hoa Sen như sau:

Từ 7h30 đến 17h00 ngày 26/11/2016

Lý do: Tổ chức lễ bế mạc đánh giá chính thức Trường Đại học Kinh tế - Luật  

Thứ 2 ngày 28/11/2016 thư viện phục vụ bình thường

Trân trọng thông báo

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 292,239

23,818