CSDL điện tử OECD

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên, Thư viện đã bổ sung cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử OECD với các chủ đề sau: Sách điện tử, bài báo cáo, các công  trình nghiên cứu kinh tế, xác suất thống kê kinh tế, bảng phân tích hệ số kinh tế, bảng biểu và hiện tại thư viện đã gắn CSDL điện tử OECD bên trang web của Thư viện Trung tâm.
Kính mời Quý Thầy/Cô truy cập vào CSDL trên theo 02 cách như sau:

1. Cách 1: Nếu Quý Thầy/Cô đã có tài khoản truy cập CSDL điện tử, vui lòng truy cập vào địa chỉ sau:
http://proxy.vnulib.edu.vn:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org/books

2. Cách 2: Nếu Quý Thầy/Cô chưa có tài khoản truy cập CSDL điện tử, chỉ truy cập được vào CSDL điện tử OECD trong khuôn viên trường ĐH Kinh tế - Luật, vui lòng truy cập vào địa chỉ sau:

http://www.oecd-ilibrary.org/books

Nếu Quý Thầy/Cô chưa có tài khoản truy cập CSDL vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây
Trong quá trình khai thác và sử dụng CSDL điện tử OECD gặp khó khăn gì có thể liên lạc theo địa chỉ email hoặc điện thoại:
thuvien@uel.edu.vn    028-7244555- 6421.

Trân trọng./.LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 713,470

60,552