Cơ sở dữ liệu điện tử của Trường Đại học Kinh tế - Luật

 • Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection (CSDL chỉ truy cập được qua IP của trường)

SAGE Journals là bộ sưu tập các tạp chí nghiên cứu tổng hợp có chất lượng nội dung cao và tầm ảnh hưởng lớn, được xuất bản đại diện cho hơn 245 hiệp hội nghiên cứu học thuật và chuyên sâu, bao gồm 962 tạp chí theo môn loại khác nhau, trong đó có các tạp chí về Kinh doanh, Kinh tế, Khoa học xã hội, Nhân văn, Khoa học, Công nghệ và Y học.

Phạm vi truy cập:

- Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999.

- Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022

- Thời hạn sử dụng: Đến hết 31 tháng 12 năm 2022

Hướng dẫn truy cập: tại đây

 

 • Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kính tế: Emerald e-Journals Collection Emerald e-Journals Collection (CSDL chỉ truy cập được qua IP của trường) bao gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, Kinh tế, Giáo dục, Doanh nghiệp và Đổi mới, Quản lý Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Quản lý Đất đai, Quản lý chăm sóc sức khỏe và các vấn đề xã hội, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tri thức, Kinh doanh quốc tế, Nghiên cứu phát triển, Khoa học thư viện và quản lý thông tin, Tiếp thị, Quản lý trong kỹ thuật và công nghiệp, Quản lý hậu cần, Nghiên cứu tổ chức, Đo lường hiệu suất và quản lý, Nghiên cứu quản lý khu vực, Định giá / Thẩm định, Bất động sản, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Nghiên cứu xã hội và chính sách công, Nghiên cứu chiến lược, Du lịch - Nhà hàng & Khách sạn, Quản lý dự án, v.v. 

ĐĂNG NHẬP

Phạm vi truy cập:

- Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

- Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022

Hướng dẫn truy cập: tại đây

 

 •  Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection (CSDL chỉ truy cập được qua IP của trường):

  - Nhà xuất bản: IG Publishing.

  - Xuất xứ: Singapore.

  - Phạm vi cung cấp: 6.000 tên sách điện tử trực tuyến.

  (Danh mục chi tiết tại: https://bit.ly/3kAhFhh)

  - Phạm vi thông tin: Các sách được xuất bản từ năm 2015 đến 2020 bởi hơn 20 nhà xuất bản quốc tế.

  - Hình thức sở hữu: Sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập.

  - Hình thức truy cập: Truy cập trực tuyến thông qua các dải địa chỉ IP tĩnh được cấp phép.

  - Địa chỉ truy cập:

  https://portal.igpublish.com/iglibrary

 

 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks collectionCSDL chỉ truy cập được qua IP của trường):

  - Nhà xuất bản: Springer Nature.

  - Xuất xứ: Đức.

  - Phạm vi cung cấp: 4.178 tên sách điện tử trực tuyến.

  (Danh mục chi tiết tại: https://bit.ly/3mnIyaq)

  - Phạm vi thông tin: Các sách được xuất bản từ năm 2013 đến 2019.

  - Hình thức sở hữu: Sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập.

  - Hình thức truy cập: Truy cập trực tuyến thông qua các dải địa chỉ IP tĩnh được cấp phép.

  - Địa chỉ truy cập: https://link.springer.com

 

 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection(CSDL chỉ truy cập được qua IP của trường):

- Nhà xuất bản: Elsevier.

- Xuất xứ: Hà Lan.

- Phạm vi cung cấp: 571 tên sách điện tử trực tuyến.

(Danh mục chi tiết tại: https://bit.ly/3ycqWAA)

- Phạm vi thông tin: Các sách được xuất bản từ năm 2017 trở về trước.

- Hình thức sở hữu: Sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập.

- Hình thức truy cập: Truy cập trực tuyến thông qua các dải địa chỉ IP tĩnh được cấp phép.

- Địa chỉ truy cập: https://www.sciencedirect.com

 

   Xem và tải trực tuyến danh mục, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hai CSDL trên tại địa chỉ http://bit.ly/2M1BArs

 

 • CSDL pháp luật trực tuyến HeinOnline (CSDL chỉ truy cập được qua IP của trường):

        Heinonline là một CSDL trực tuyến về các tạp chí chuyên ngành luật và liên quan về luật; tài liệu về các vụ án; luật quốc tế, hệ thống văn bản pháp luật của Liên Hợp Quốc; sách chuyên luận cổ điển về luật, hiến pháp các nước, điều ước quốc tế, các cuộc tranh luận về lập pháp, hiến pháp và các nội dung khác. Được ra mắt năm 2000 bởi Công ty William S. Hein & Co., Inc có trụ sở tại New York, Mỹ, là một công ty chuyên về tài liệu pháp lý

ĐĂNG NHẬP

Tài nguyên Heinonline phong phú với:

 • Hơn 181 triệu trang tài liệu
 • Hơn 283,000 tiêu đề
 • Hơn 2,800 ấn phẩm luật định kỳ
 • Chứa toàn bộ hồ sơ Quốc hội, Bộ quy tắc Liên Bang, các Hiệp ước, Hiến pháp, Báo cáo của Mỹ… từ năm 1754.

HeinOnline đang được sử dụng bởi hơn 3.200 tổ chức, cá nhân của hơn 150 Quốc gia.

Hướng dẫn truy cập: tại đây

 

 • Thư viện pháp luật:

  Là trang Web mạnh nhất về văn bản pháp luật Việt Nam, Thư Viện Pháp Luật cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật.

ĐĂNG NHẬP

 

 • Turnitin:

Turnitin cung cấp giải giáp hỗ trợ công tác đào tạo, giúp tiết kiệm thời gian của giảng viên trong việc nhận xét bài làm, khuyến khích sinh viên phát triển các tư duy phản biện, nâng cao ý thức học tập nghiêm túc, kho dữ liệu tập trung nhiều luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học.

ĐĂNG NHẬP

 

 • Ithenticate 

Ithenticate cung cấp giải giáp nâng cao chất lượng nghiên cứu, hỗ trợ phát hiện và phòng chống đạo văn nhằm đảm bảo tính nguyên gốc của công trình nghiên cứu trước khi xuất bản. Các nhà nghiên cứu cũng dễ dàng chia sẻ tài liệu và hợp tác nghiên cứu. Kho dữ liệu tập trung nhiều bài báo khoa học.

ĐĂNG NHẬPLIÊN KẾT

 

Tổng truy cập: 979,150

97,830