THƯ VIỆN

Sứ mạng, mục tiêu

Sứ mạng: Thư viện thúc đẩy sự tự học, tự nghiên cứu của Người dùng tin thông qua các nguồn tài nguyên có sẵn tại Thư viện, trực tuyến và liên kết với các thư viện trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Mục tiêu: Đến năm 2020, Thư viện trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành Trung Tâm Thư Viện Thông Tin hàng đầu khu vực phía Nam về lĩnh vực Kinh tế và Luật; đáp ứng mọi yêu cầu về tài liệu học tập và nghiên cứu cho tất cả các đối tượng dùng tin.THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3 7244 555 - 6421  | Email: thuvien@uel.edu.vn    |  FB:  facebook.com/uel.lib