THƯ VIỆN

 

Sứ mạng, mục tiêu

Sứ mạng: Thúc đẩy phát triển tri thức và sáng tạo thông qua việc cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, công nghệ và dịch vụ có giá trị khoa học chất lượng cao từ đó lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của Trường.

 

Tầm nhìn: Đến năm 2035, Thư viện trường đại học Kinh tế - Luật là một Thư viện đại học thông minh hàng đầu khu vực phía Nam, đáp ứng yêu cầu thông tin khoa học phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật.THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3 7244 555 - 6421  | Email: thuvien@uel.edu.vn    |  FB:  facebook.com/uel.lib