Nhân sự


NHÂN SỰ THƯ VIỆN

Lãnh đạoCán bộ viên chức

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Lãnh đạo:

1.Giám đốc: ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do trường qui định.

Tham mưu cho Ban giám hiệu về kế hoạch, chiến  lược xây dựng và phát triển thư viện.

Trực tiếp phụ trách và điều phối các hoạt động sau:

-       Xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển thư viện.

-       Công tác hành chính, nhân sự, tài chính, quan hệ đối ngoại, Marketing dịch vụ thông tin.

-       Bổ sung ngoại văn, CSDLĐT, đề án, nghiệp vụ, kỹ thuật, CNTT

-       Báo cáo thống kê, công tác xuất bản sách giáo trình trong nước, biên dịch.

-      Công tác đảm bảo chất lượng( AUN- QA, bộ GD&ĐT)

-      Xây dựng và phát triển thư viện số, thư viện điện tử.

 

2.Phó Giám đốc: ThS. Phạm Hồng Tuấn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do trường và giám đốc qui định, trực tiếp phụ trách các công việc: 

-   Nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng ngoài nội bộ

-   Công tác bổ sung chương trình đại trà, định kỳ

-   Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và trung hạn

-   Báo cáo, thống kê theo định kỳ

-   Phát triển các dịch vụ và tham khảo

-   Phụ trách các cơ sở liên kết đào tạo

-   Phát hành sách giáo trình

-   Xây dựng và phát triển nguồn học liệu cho hệ SĐH


II. Chuyên viên


STT

NHÂN SỰ

NHIỆM VỤ CHÍNH

HỖ TRỢ

CHI CHÚ

1

CN. Nguyễn Thị Huệ

-Quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng, tư vấn tìm tin

  - Đào tạo người dùng tin

-       Thống kê báo cáo: hoạt động phục vụ người dùng tin, công tác bổ sung theo định kỳ

-       Phát triển và khai thác sử dụng phân hệ phục vụ, quản lý hồ sơ bạn đọc

-       Xây dựng dự toán

-Lập và xử lý hồ sơ bổ sung tài liệu cho hệ cử nhân đại trà

-Văn thư

-Thanh quyết toán hồ sơ về các hoạt động liên quan của thư viện

 

2

CN. Phạm Thị Nhàn

-       Phục vụ, bổ sung báo, tạp chí

-       Phát hành sách giáo trình

 

-   Tham gia tổ chức các hoạt động sự kiện, hoạt động ngoại khóa của thư viện và các công việc do lãnh đạo thư viện phân công

-   Biên mục báo tạp chí

-   Xử lý nghiệp vụ(đóng dấu, dán nhãn, vào sổ đăng ký)

-   Văn thư

 

3

CN. Võ Thị Xuân

-       Tư vấn và cung cấp thông tin theo yêu cầu

-       Bổ sung và cung cấp tài liệu cho các lớp cử nhân CLC, CNTN, liên kết quốc tế

-       Quản lý kho sách giáo trình và phát hành sách tại trường

-       Báo cáo thống kê chi tiết xuất – nhập sách, giáo trình

-   Tham gia tổ chức các hoạt động sự kiện, hoạt động ngoại khóa của thư viện và các công việc do lãnh đạo thư viện phân công

-   Thống kê báo cáo công tác bổ sung theo định kỳ

 

4

CN. Mai Lê Diệu Yến

Xử lý nghiệp vụ, báo cáo thống kê nguồn tài nguyên

-    Xây dựng các bộ sưu tập gắn với chương trình đào tạo

-    Phát triển và khai thác sử dụng phân hệ biên mục

-    Xây dựng  và phát triển nguồn tài liệu cho hệ sau đại học

-    Xây dựng và chuẩn hóa tài liệu số

-       Trực phục vụ bạn đọc

-       Thống kê báo cáo công tác bổ sung theo định kỳ

-       Bổ sung

 

5

CN. Phạm Xuân Ngọc

-    Marketing hoạt động thư viện

-    Thống kê phục vụ, văn  thư, hướng dẫn sử dụng thư viện, tư vấn tìm tin, phụ trách liên kết trao đổi tài liệu với các đơn vị ngoài

-    Hỗ trợ cấp tài khoản người dùng tin

-    Công tác đảm bảo chất lượng ngoài nội bộ

-    Giao nhận, vận chuyển sách giáo trình cho các cơ sở liên kết và phát hành sách ra bên ngoài                                      

  

-   Hỗ trợ đào tạo khai thác sử dụng thư viện

-   Xếp kho

 

             

6

CN. Lý Thị Trúc Phương

-       Thư ký ban công tác giáo trình

-       Lập và giải quyết hồ sơ xuất bản sách

-       giáo trình

-       Báo cáo tổng hợp công tác phát hành sách giáo trình theo định kỳ và quyết toán năm

-       Thanh quyết toán các hoạt động xuất bản và phát hành  sách giáo trình

Trực phục vụ,

 

7

CN. Hoàng Ngọc Túy

-    Xây dựng  thư viện số, phục vụ, quản lý và phát triển website, fanpage, truyền thông số

-    Quản lý xuất nhập kho sách giáo trình

-    Giao nhận và vận chuyển sách giáo trình đến các cơ sở liên kết

-    Thống kê, xây dựng biểu mẫu thống kê

-    Quản lý và vận hành các phần mền của thư viện

-    Xử lý và khắc phục sự cố về kỹ thuật, CNTT của thư viện

-    Tham gia các đề án, kế hoạch xây dựng thư viện số, thư viện điện tử, các bộ sư tập số

-    Cập nhật danh mục sách mới theo tháng lên website thư viện

-         Xử lý nghiệp vụ

-         Biên mục tạp chí

-         In nhãn

 

8

ThS. Hoàng Thị Hồng Nhung

- Tổ chức, triển khai phục vụ các dịch vụ Tham khảo: cung cấp thông tin theo yêu cầu; tập huấn đào tạo người dùng tin cho sinh viên, học viên, giảng viên và nhà nghiên cứu.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện dưới dạng in ấn và điện tử: Tập huấn sử dụng thư viện (THSDTV); Kỹ năng thông tin (các CSDL); Kỹ năng trích dẫn tài liệu.

- Xây dựng các bộ sưu tập  theo môn học (Subject Guide); các nguồn học liệu mở (Open Access).

- Khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc với thư viện.

- Theo dõi & thống kê các số liệu liên quan công việc.

- Hỗ trợ phục vụ bạn đọc.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua chat, email, điện thoại, facebook, trực tiếp.

- Hỗ trợ quản lý, tổ chức, kiểm tra sắp xếp các kho sách, khu vực đọc, các phòng học nhóm, cộng tác viên, khu vực giữ túi xách;

- Hỗ trợ kiểm kê sách, báo tạp chí, băng đĩa.

- Hỗ trợ công tác  quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thư viện  thư viện, quản lý cộng tác viên.

- Hỗ trợ công tác xử lý nghiệp vụ.

- Hỗ trợ sử dụng các phân hệ phần mềm quản lý thư viện.

- Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng.

- Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo thư viện phân công.


LIÊN KẾT

 

Tổng truy cập: 1,338,110