Liên hệ

  • Lãnh đạo Thư viện:

    + Giám đốc : ThS. Trần Thị Hồng Xiêm - Phòng A206 - Email: xiemtth@uel.edu.vn - Điện thoại: 028.37 244 513
    + Phó giám đốc : ThS. Phạm Hồng Tuấn - Phòng A206 - Email: tuanph@uel.edu.vn - Điện thoại: 028.37 244 555 - 6425

  • Bộ phận phục vụ:

             Phòng A205 (Lầu 2), ĐT: 028 37 244 555 - 6421
             Phòng học Hoa Sen A808 (Lầu 8), ĐT: 028 37 244 555 - 6422
     Phòng đọc A809 (Lầu 8), ĐT: 028 37 244 555 - 6423

  • Bộ phận nghiệp vụ: 

      Phòng A503 (Lầu 5), ĐT: 028 37 244 555 - 6325

  • Bộ phận công tác giáo trình:

      Phòng A503 (Lầu 3), ĐT: 028 37 244 555 - 6325

      Địa chỉ: Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM
      Website: http://lib.uel.edu.vn
      Email : thuvien@uel.edu.vn
      Fanpage: https://www.facebook.com/uel.lib

      Fax: 028 37 244 500LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 677,544

57,669