Liên hệ

  • Lãnh đạo Thư viện:

    + Giám đốc : ThS. Trần Thị Hồng Xiêm - Phòng B2.101 - Email: xiemtth@uel.edu.vn - Điện thoại: 028.37 244 513
    + Phó giám đốc : ThS. Phạm Hồng Tuấn - Phòng B2.101 - Email: tuanph@uel.edu.vn - Điện thoại: 028.37 244 555 - 6424

  • Bộ phận phục vụ:

             Phòng B2.001 (Tầng G), ĐT: 028 37 244 555 - 6421
             
     
Bộ phận nghiệp vụ:

      Phòng B2.101 , ĐT: 028 37 244 555 - 6323

  • Bộ phận công tác giáo trình:

      Phòng A503 (Lầu 3), ĐT: 028 37 244 555 - 6325

      Địa chỉ: Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM
      Website: http://lib.uel.edu.vn
      Email : thuvien@uel.edu.vn
      Fanpage: https://www.facebook.com/uel.lib

      Fax: 028 37 244 500