Trường Đại học Kinh tế - Luật ký kết hợp tác với Trường Đại học Minnesota

Ngày 03.12.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Minnesota (Hoa Kỳ) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo.  

Thời gian tới, Trường Đại học Minnesota sẽ hỗ trợ Trường Đại học Kinh tế - Luật trong việc đào tạo, công nhận chương trình đào tạo của nhau và có thể tiến tới đưa sinh viên Khoa Hệ thống thông tin UEL sang Hoa Kỳ học tập. Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Minnesota ký kết hợp tác

Nguồn: CCA


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 568,378

39,499