Thông báo tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen A.808

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen như sau:

Thời gian:7h30 - 13h30  Thứ 5 ngày 4 tháng 01 năm 2018

13h30  ngày 4 tháng 01 năm 2018 phòng học Hoa Sen A.808 mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.
   Lý do: Cán bộ đi học nghị quyết 

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

                                                                                     

 

                                                  

 LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 378,160

32,126