Thông báo tạm ngưng phục vụ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

  Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 2, 3 ngày 29, 30/7/2019
   Lý do: Cán bộ Thư viên đi công tác, tập huấn.

Thứ 4 ngày 31 tháng 7 năm 2019 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2019                                                                                    

 

                                                  

 LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 570,539

41,660