Thông báo tạm ngưng phục vụ

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Vào ngày 03 tháng 03 năm 2018 , toàn th cán bộ thư viện tham gia hội nghị cán bộ thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Vì vậy thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 7 ngày 03 tháng 03 năm 2018

Ngày 05 tháng 03 năm 2018 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018                                                                                     

 

                                                  

 LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 378,130

32,096