Thông báo tạm ngưng phục vụ

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2019 , toàn th cán bộ thư viện tham gia ngày hội thư viện năm 2019. Vì vậy thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian:

   Thứ 7 ngày 16 tháng 03 năm 2019

Ngày 18 tháng 03 năm 2019 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019                                                                                    

 

                                                  

 LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 482,375

27,863