Tọa đàm về triển khai chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO

Ngày 05.12.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Tọa đàm "Triển khai chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO tại Trường ĐH Kinh tế - Luật" 

Từ năm học 2013, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) là đơn vị tiên phong trong ĐHQG TP.HCM triển khai thí điểm áp dụng mô hình CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) cho ngành Kinh doanh quốc tế. Đến năm 2015, Trường mở rộng áp dụng CDIO cho ngành Thương mại điện tử và ngành Hệ thống thông tin quản lý vào năm 2016. 

Tọa đàm "Triển khai chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO 
tại Trường ĐH Kinh tế - Luật"

TS Lê Tuấn Lộc - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu đề dẫn
Trong 04 năm triển khai CDIO, Trường tập trung vào những hoạt động chính: nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO; xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra; xây dựng, hoàn thiện khung chương trình đào tạo thích hợp; viết các đề cương môn học; tập huấn nâng cao năng lực giảng viên và sinh viên; triển khai giảng dạy thí điểm một số môn học theo C-D-I-O; xây dựng môi trường học tập tương tác;.... Kết quả đã có hơn 200 lượt cán bộ, giảng viên của Trường (cả Khoa có chương trình đào tạo áp dụng CDIO và Khoa không có chương trình đào tạo áp dụng CDIO) có cơ hội khảo sát thực tế, tham dự hội thảo, học tập từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, tham dự tập huấn về việc áp dụng CDIO xây dựng chương trình đào tạo tích hợp chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy... Đặc biệt, các hoạt động xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đã được rà soát và đổi mới theo hướng khoa học, phù hợp hơn với yêu cầu đào tạo trong bối cảnh mới./.


TS Nguyễn Thanh Trọng - Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận "Đánh giá kết quả triển khai áp dụng 
cách tiếp cận CDIO tại Trường ĐH Kinh tế - Luật" TS Huỳnh Thị Thuý Giang - Trưởng khoa Kinh tế đối ngoại trình này tham luận "Kết quả và kinh nghiệm 
xây dựng, triển khai chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế theo cách tiếp cận CDIO"

Th.S Hồ Trung Thành - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Hệ thống thông tin trình bày tham luận "Kết quả 
thực hiện xây dựng, triển khai chương trình đào tạo theo CDIO tại khoa Hệ thống thông tin" 
Nguồn: CCALIÊN KẾT

Tổng truy cập: 360,813

30,699