Sách tham khảo Thương mại điện tử


Nhan đề: Sách tham khảo Thương mại điện tử
Tác giả: Phạm Mạnh Cường
Môn học: Thương mại điện tử
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia TPHCM
Năm xuất bản: 2015
Vị trí: 381.142

Độc giả có nhu cầu về tài liệu vui lòng liên hệ Thư quán hoặc Thư viện trường ĐH Kinh tế - LuậtLIÊN KẾT

Tổng truy cập: 378,118

32,084