Hội nghị Hoạt động quan hệ đối ngoại 2017 và kế hoạch công tác 2018

Ngày 26.01.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị Hoạt động quan hệ đối ngoại 2017 và kế hoạch công tác 2018.

Hiện nay, hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường đang từng bước được nâng cao, ngày càng thu hút nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nước ngoài theo học, thành lập được nhiều dự án có ý nghĩa. Về chiều sâu trong hợp tác quốc tế, hợp tác về chuyển tiếp đào tạo ngày càng phát triển, điển hình là chương trình đào tạo thạc sỹ luật liên kết với Đại học Paris I và Paris II (Pháp), nghiên cứu khoa học và hợp tác tổ chức hội thảo với các đối tác có sự chọn lọc kỹ và có uy tín. Tuy nhiên, hoạt động quan hệ đối ngoại hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của nhà trường.


Chủ tọa Hội nghị


PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện báo cáo đề dẫn tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến, đóng góp của đại diện các đơn vị trực thuộc Trường xoay quanh các vấn đề: trang web tiếng Anh nội dung chưa phong phú, cần tăng cường kiến tập nước ngoài cho sinh viên chương trình chất lượng cao, nên có các lớp đào tạo ngắn hạn về marketing và truyền thông,…/.
Các đại biểu tham gia Hội nghị đóng góp ý kiến

Nguồn: CCA


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 360,799

30,685