Thông báo tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen A.808

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

   THƯ VIỆN

                  Số: .../TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen như sau:

Thời gian: Thứ 6 ngày 12 tháng 10 năm 2018

Lý do: Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức gặp mặt sinh viên cuối khóa

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của
 thư viện:
thuvien@uel.edu.vn

Trân trọng thông báo.

                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2018

                                                                                     

 

                                                  

 LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 482,347

27,835