Tập huấn "Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học"

Nguồn tài nguyên giáo dục mở đã xuất hiện ở các nước có nền khoa học - giáo dục phát triển từ những năm đầu thế kỷ XXI. Tại Việt Nam, năm 2012 cán bộ, giảng viên và các nhà nghiên cứu khoa học đã biết đến và áp dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở để phục vụ nhu cầu của mình. Để triển khai rộng rãi, ngày 25/10/2017, tại Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Liên chi hội thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) tổ chức tập huấn cho hơn 100 người gồm các lãnh đạo và thủ thư từ 52 trường đại học và cao đẳng là thành viên của VILASAL. Ông ông Lê Trung Nghĩa - Văn phòng phối hợp phát triển môi trường Khoa học và Công nghệ (DCA), Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tập huấn.
Nguồn tài nguyên giáo dục mở đã xuất hiện ở các nước có nền khoa học - giáo dục phát triển từ những năm đầu thế kỷ XXI. Tại Việt Nam, năm 2012 cán bộ, giảng viên và các nhà nghiên cứu khoa học đã biết đến và áp dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở để phục vụ nhu cầu của mình. Để triển khai rộng rãi, ngày 25/10/2017, tại Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Liên chi hội thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) tổ chức tập huấn cho hơn 100 người gồm các lãnh đạo và thủ thư từ 52 trường đại học và cao đẳng là thành viên của VILASAL. Ông ông Lê Trung Nghĩa - Văn phòng phối hợp phát triển môi trường Khoa học và Công nghệ (DCA), Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tập huấn.
Nguồn:http://pup.edu.vn


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 378,189

32,155