Thu phí

  •  Mượn liên thư viện trong hệ thống ĐHQG-HCM.
  •  Tìm và cung cấp thông tin theo yêu cầu.
  •  Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử, tìm kiếm và chọn lọc tài liệu nâng cao.
  •  Photocopy, in ấn, scan, ép nhựa, dịch thuật.

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 187,629

24,332