Nhân sựNHÂN SỰ THƯ VIỆN

Lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại nội bộ

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Giám đốc Thư viện

xiemtth@uel.edu.vn

6425

ThS. Phạm Hồng Tuấn

Phó giám đốc thư viện

tuanph@uel.edu.vn

6425

 

Cán bộ viên chức

STT

Họ và tên

Email

Điện thoại nội bộ

1

CV. Cử nhân Nguyễn Thị Huệ

huent@uel.edu.vn

6421

2

CV. Cử nhân Phạm Thị Nhàn

nhanpt@uel.edu.vn

6422

3

CV. Cử nhân Võ Thị Xuân

xuanvt@uel.edu.vn

6423

4

CV. Cử nhân Lê Mai Diệu Yến

yenlmd@uel.edu.vn

6425

5

Cử nhân Phạm Xuân Ngọc

ngocpx@uel.edu.vn

6421

6
Cử nhân Lý Thị Trúc Phương
phuongltt@uel.edu.vn 6424


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

NHÂN SỰ

NHIỆM VỤ

1

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Giám đốc TV: Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do trường qui định và trực tiếp quản lý bộ phận: Dịch vụ, tham khảo, hành chính, nhân sự và công tác giáo trình.

2

ThS. Phạm Hồng Tuấn

Phó giám đốc TV: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do trưởng đơn vị qui định và quản lý bộ phận: nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, công tác bổ sung.

3

CN. Nguyễn Thị Huệ

Phục vụ, văn thư, bổ sung sách ngoại văn và quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng, tư vấn tìm tin.

4

CN. Phạm Thị Nhàn

Phục vụ, văn thư, bổ sung sách Việt văn, báo & tạp chí.

5

CN. Võ Thị Xuân

Phục vụ và phát triển thông tin trên Web, công tác phát hành giáo trình, các lớp chương trình Cử nhân Tài năng, Chất lượng cao.

6

CN. Lê Mai Diệu Yến

Xử lý nghiệp vụ, bổ sung tài liệu, thư ký Ban công tác giáo trình.

7

CN. Phạm Xuân Ngọc

Phục vụ, hướng dẫn sử dụng thư viện, tư vấn
tìm tin.

8

CN. Lý Thị Trúc Phương

Phục vụ, công tác giáo trình

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 227,423

22,533