Nhân sự

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NHÂN SỰ THƯ VIỆN

Lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại nội bộ

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Trưởng Thư viện

xiemtth@uel.edu.vn

6425

ThS. Phạm Hồng Tuấn

Phó trưởng thư viện

tuanph@uel.edu.vn

6425

 

Cán bộ viên chức

STT

Họ và tên

Email

Điện thoại nội bộ

1

CV. Cử nhân Nguyễn Thị Huệ

huent@uel.edu.vn

6421

2

CV. Cử nhân Phạm Thị Nhàn

nhanpt@uel.edu.vn

6422

3

CV. Cử nhân Võ Thị Xuân

xuanvt@uel.edu.vn

6423

4

CV. Cử nhân Lê Mai Diệu Yến

yenlmd@uel.edu.vn

6425

5

Cử nhân Phạm Xuân Ngọc

ngocpx@uel.edu.vn

6421

6
Cử nhân Lý Thị Trúc Phương
phuongltt@uel.edu.vn 6424


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

NHÂN SỰ

NHIỆM VỤ

1

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

Trưởng TV: Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do trường qui định và trực tiếp quản lý bộ phận: Dịch vụ, tham khảo, hành chính, nhân sự và công tác giáo trình.

2

ThS. Phạm Hồng Tuấn

Phó trưởng TV: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do trưởng đơn vị qui định và quản lý bộ phận: nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, công tác bổ sung.

3

CN. Nguyễn Thị Huệ

Phục vụ, văn thư, bổ sung sách ngoại văn và quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng, tư vấn tìm tin.

4

CN. Phạm Thị Nhàn

Phục vụ, văn thư, bổ sung sách Việt văn, báo & tạp chí.

5

CN. Võ Thị Xuân

Phục vụ và phát triển thông tin trên Web, công tác phát hành giáo trình, các lớp chương trình Cử nhân Tài năng, Chất lượng cao.

6

CN. Lê Mai Diệu Yến

Xử lý nghiệp vụ, bổ sung tài liệu, thư ký Ban công tác giáo trình.

7

CN. Phạm Xuân Ngọc

Phục vụ, hướng dẫn sử dụng thư viện, tư vấn
tìm tin.

8

CN. Lý Thị Trúc Phương

Phục vụ, công tác giáo trình

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 197,116

17,794