Liên hệ

  • Lãnh đạo Thư viện:

    + Trưởng Thư viện: ThS. Trần Thị Hồng Xiêm - Phòng A206 - Email: xiemtth@uel.edu.vn - Điện thoại: 08.37 244 513
    + Phó trưởng Thư viện: ThS. Phạm Hồng Tuấn - Phòng A206 - Email: tuanph@uel.edu.vn - Điện thoại: 08.37 244 555 - 6425

  • Bộ phận phục vụ:

             Phòng A205 (Lầu 2), ĐT: 08 37 244 555 - 6421
             Phòng học Hoa Sen A808 (Lầu 8), ĐT: 08 37 244 555 - 6422
     Phòng đọc A809 (Lầu 8), ĐT: 08 37 244 555 - 6423

  • Bộ phận nghiệp vụ: 

      Phòng A206 (Lầu 2), ĐT: 08 37 244 555 - 6424, 6425

      Địa chỉ: Khu phố 3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM
      Website: http://lib.uel.edu.vn
      Email : thuvien@uel.edu.vn

      Fax: 08 37 244 500

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 197,111

17,789