Sách mới tháng 4.2017 (14/04/2017)

Tài liệu trao đổi giữa đại học Kinh tế - Luật
và đại học Luật Hà Nội, đại học Kiểm sát Hà Nội

Sách tham khảo Thương mại điện tử (13/10/2016)

Nhan đề: Sách tham khảo Thương mại điện tử
Tác giả: Phạm Mạnh Cường
Vị trí: 381.142 T535M

Tập bài giảng Lý luận về pháp luật

Nhan đề: Tập bài giảng Lý luận về pháp luật
Tác giả: Vũ Thị Bích Hường
Vị trí: 320.1 T172B

Giáo trình Công pháp quốc tế - quyển 1 (13/10/2016)

Nhan đề: Giáo trình Công pháp quốc tế - quyển 1
Tác giả: Đại học Luật TPHCM
Vị trí: 341 G434T

Giáo trình Công pháp quốc tế - quyển 2 (13/10/2016)

Nhan đề: Giáo trình Công pháp quốc tế - quyển 2
Tác giả: Đại học Luật TPHCM
Vị trí: 341 G434T

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (13/10/2016)

Nhan đề: Luật hành chính Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Cửu Việt chủ biên
Vị trí: 342.06 G434T

Kiểm toán (13/10/2016)

Nhan đề: Kiểm toán
Tác giả: Khoa kế toán- kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TPHCM
Vị trí: 657.45

Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập I) (13/10/2016)

Nhan đề: Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập I)
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn chủ biên
Vị trí: 346 D584T

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 227,400

22,510