Hội nghị cán bộ Thư viện ĐHQG-HCM năm 2016

Ngày 26 tháng 3 năm 2016 cán bộ Thư viện ĐH Kinh tế - Luật đã tham dự Hội nghị cán bộ thư viện hệ thống thư viện ĐHQG-HCM được tổ chức tại Khu du lịch Bửu Long, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị năm nay các Thư viện thành viên tham dự đã trình bày một số tham luận sau:
  1. “Tăng cường nguồn lực thông tin tại trường đại học Kinh tế - Luật” – Thư viện Đại học Kinh tế Luật.  
  2. “Phát triển Dịch vụ mượn tài liệu cho sinh viên văn bằng 2” – Thư viện Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn.  
  3. “Quản lý và phục vụ tài liệu nội sinh trong thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên” – Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên.  
  4. “Ứng dụng mạng Wifi marketing tại thư viện cơ sở 2 Đại học Bách Khoa” – Thư viện Đại học Bách Khoa.  
  5. “Xây dựng không gian đọc mở cho thư viện trường Đại học Công Nghệ Thông Tin” – Thư viện Đại học Công nghệ thông tin  
  6. “Thúc đẩy truy cập tài liệu điện tử tại thư viện Đại Học Quốc Tế” – Thư viện Đại học Quốc tế.  
  7. “Báo cáo kinh nghiệm quản lý nguồn Tài Liệu Điện Tử của Hệ thống Thư viện” – Thư viện Trung tâm.
Sau phần trình bày tham luận của các Thư viện thành viên là phần chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến và trao đổi thông tin giữa các Thư viện để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của bạn đọc.
Hội nghị đã diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở, chia sẻ và hợp tác lẫn nhau.
Một số hình ảnh về Hội nghị

Lãnh đạo của các Thư viện thành viênThư viện ĐH Kinh tế - Luật trình bày tham luận tại Hội nghị


Tham gia trò chơi giao lưu


Cán bộ Thư viện ĐH Kinh tế - Luật tham dự Hội nghị


Cán bộ các Thư viện thành viên chụp hình lưu niệm tại Hội nghịLIÊN KẾT

Tổng truy cập: 352,020

24,931