Tập huấn Marketing trong hoạt động Thư viện

Nhằm tạo điều kiện cho các Hội viên trong Liên Chi hội Thư viện các trường Đại học phía Nam (gọi tắt là VILASAL) có cơ hội học tập, quan tâm và chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm về Marketing trong hoạt động Thông tin - Thư viện. 

       Ngày 11.08.2017 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra tập huấn Marketing trong hoạt động Thư viện. Qua tập huấn để các thư viện trường đại học có sự hiểu biết đầy đủ cho người sử dụng về vị trí, vai trò của thư viện, cán bộ thư viện trong xã hội. Từ đó, xây dựng hình ảnh tích cực trong bạn đọc về thư viện, các dịch vụ, sản phẩm thông tin để thu hút bạn đọc tới sử dụng thư viện giúp thư viện xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan tổ chức, các nhà tài trợ và với người sử dụng thư viện.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn

  Nguồn: Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 383,122

47,422