Thông báo tạm ngưng phục vụ

Thư viện xin thông báo lịch tạm ngưng phục vụ tất cả các phòng (A205, A808, A809) như sau:

Từ 7h00 -17h00 thứ Bảy (04/03/2017).

Lý do: Cán bộ thư viện tham gia Hội nghị thư viện Đại học quốc gia năm 2017.

Sau thời gian trên thư viện phục vụ bình thường.

Trân trọng thông báo.

LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 292,244

23,823