Thông báo về việc phục vụ tài liệu dịp Tết Nguyên đán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT

       THƯ VIỆN

           Số: 01/TB/ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc  phục vụ tài liệu dịp Tết Nguyên đán

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên có nhu cầu học tập và đọc tài liệu trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, thư viện UEL  tổ chức cho mượn tài liệu về nhà trong thời gian nghỉ lễ như sau:

 

Thời gian mượn : Từ ngày 13/01/ 2017 – 13/02/2017

Số lượng tài liệu được mượn:  05 cuốn/Sinh viên

 

* Sau khi thi xong sinh viên phải trả toàn bộ số sách đã mượn trước ngày 13/01/2017 về cho thư viện thì mới được mượn 05 cuốn tài liệu trong thời gian nghỉ lễ Tết.

**Do thời gian nghỉ lễ khá dài vì thế các bạn cần chú ý đến việc bảo quản tài liệu và trả về thư viện đúng hạn.

 

Các bạn vui lòng liên hệ với Thư viện tại phòng A205, A809 hoặc email để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Mọi vi phạm đều được xử lý theo qui định và nội quy hiện hành.

 

  Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Nơi nhận:                                                                                         TRƯỞNG THƯ VIỆN

-          BGH (để báo cáo);                                                                                 

-          Sinh viên các lớp;

-          Website TV;                                                                                              Đã ký

-          Lưu: VT,TV.                                

                                        

                                                                                  Trần Thị Hồng Xiêm


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 351,990

24,901